Privacyverklaring

Wanneer een klant zich op onze servers registreert, een aankoop doet, persoonlijke gegevens invoert, betaalwijzen doorgeeft en dergelijke, worden de gegevens in onze gegevensbestanden opgenomen. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verwerken van de
aankoop en voor het verzenden van informatie betreffende aanbiedingen en diensten die interessant zouden kunnen zijn. Tenzij expliciet is aangegeven dat dit niet gewenst is.
De gegevens worden uit onze bestanden gewist zodra het doel waarvoor ze waren opgenomen, is verstreken, zoals de wet voorschrijft.

Benidorm Palace Espectáculos S.L. verzekert dat de door onze klanten verstrekte gegevens vertrouwelijk worden behandeld en garandeert dat deze in geen enkel geval aan derde bedrijven of personen worden overgedragen die niet tot onze organisatie behoren, tenzij zij hiervoor goedkeuring hebben gegeven.

Spaanse wet ter bescherming van de persoonsgegevens: LOPD

In overeenstemming met het uiteengezette in de Spaanse Organieke Wet 15/1999, van 13 december 1999, ter bescherming van de persoonsgegevens, kan de klant van Benidorm Palace Espectáculos S.L. op el willekeurig moment het recht op inzage, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door te schrijven naar: Benidorm Palace Espectáculos S.L., Avda. Severo Ochoa, 13 – 03503 BENIDORM (Alicante) of per e-mail naar: info@benidormpalace.es, of te bellen naar 96 585 1661.

Aantekening over Copyright

Benidorm Palace Espectáculos S.L. verplicht zich tot het op elk moment respecteren van het intellectuele eigendom van derden en vraagt haar gebruikers deze rechten evenzo te respecteren.

Zo kan zij, onder bepaalde omstandigheden en geheel naar believen, de toegang tot haar inhoud weigeren aan gebruikers, abonnees en geregistreerde personen die de geldende wetten betreffende het intellectuele eigendom overtreden.

Het is ten strengste verboden de foto’s en inhoud van de site www.benidorm-palace.com in hun geheel of gedeeltelijk te reproduceren, met uitzondering van een expliciete, geschreven toestemming daartoe.

Benidorm Palace Espectáculos S.L.

VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA

CONTACT OPNEMEN

Address: Avenida Dr Severo Ochoa, 13 03503 Benidorm Alicante, España

Telephones: 96 585 16 60 / 96 585 16 61

Email: info@benidorm-palace.com

RESERVEER UW TICKET

Mis de kans niet te genieten van een speciale avond met diner en show in een onvergetelijke omgeving.

RESERVEER